διαδικτυακή γεννήτρια γραμμωτού κώδικα

παράδειγμα :

Σαφή