κωδικός aztec γραμμωτός κωδικός

παράδειγμα :

Σαφή