κωδικός καναλιού γραμμωτός κωδικός

παράδειγμα :

Σαφή