κωδικός αποκλεισμού f γεννήτρια γραμμωτού κώδικα

παράδειγμα :

Σαφή