ο κωδικός 39 επεκτάθηκε

παράδειγμα :

Σαφή

Εγκατάσταση της επέκτασης Chrome Generator QrCode;