ιταλικά φαρμακοκώδικας γεννήτρια γραμμωτού κώδικα

παράδειγμα :

Σαφή