ο κωδικός 39 επεκτάθηκε γραμμωτός κωδικός

παράδειγμα :

Σαφή