ο κωδικός 39 επεκτάθηκε γεννήτρια γραμμωτού κώδικα

παράδειγμα :

Σαφή

Εγκατάσταση της επέκτασης Chrome Generator QrCode;