επεκτάθηκε ο κωδικός 93

παράδειγμα :

Σαφή

Εγκατάσταση της επέκτασης Chrome Generator QrCode;