προσαρμοσμένη συμβολική κατάσταση 4

παράδειγμα :

Σαφή