προσαρμοσμένη συμβολική κατάσταση 4

παράδειγμα :

Σαφή

Εγκατάσταση της επέκτασης Chrome Generator QrCode;