Στοίβασε το gs1 databar γραμμωτός κωδικός

παράδειγμα :

Σαφή