Στοίβασε το gs1 databar γεννήτρια

παράδειγμα :

Σαφή