Περιορισμός δεδομένων gs1 γραμμωτός κωδικός

παράδειγμα :

Σαφή