Περιορισμός δεδομένων gs1 γεννήτρια γραμμωτού κώδικα

παράδειγμα :

Σαφή