Στοίβα δεδομένων gs1 στοιβάζονται γραμμωτός κωδικός

παράδειγμα :

Σαφή

Εγκατάσταση της επέκτασης Chrome Generator QrCode;