Στοίβα δεδομένων gs1 στοιβάζονται γεννήτρια γραμμωτού κώδικα

παράδειγμα :

Σαφή

Εγκατάσταση της επέκτασης Chrome Generator QrCode;