μήτρα δεδομένων γραμμωτός κωδικός

παράδειγμα :

Σαφή