πιο κολακευτικό γραμμωτός κωδικός

παράδειγμα :

Σαφή