Ελεύθερος κωδικός ένα γεννήτρια

παράδειγμα :

Σαφή