Ελεύθερος εκτεταμένο σύνθετο αρχείο δεδομένων gs1 γεννήτρια

παράδειγμα :

Σαφή

Εγκατάσταση της επέκτασης Chrome Generator QrCode;