Ελεύθερος Στοίβασε το gs1 databar γεννήτρια

παράδειγμα :

Σαφή

Εγκατάσταση της επέκτασης Chrome Generator QrCode;