Ελεύθερος gs1 databar περιορισμένο σύνθετο γεννήτρια

παράδειγμα :

Σαφή

Εγκατάσταση της επέκτασης Chrome Generator QrCode;