Ελεύθερος gs1 databar στοίβαγμα σύνθετο γεννήτρια

παράδειγμα :

Σαφή