Ελεύθερος ean-2 (2ψήφιο πρόσθετο) γεννήτρια

παράδειγμα :

Σαφή