Ελεύθερος προσαρμοσμένη 1d συμβολογία γεννήτρια

παράδειγμα :

Σαφή