Ελεύθερος διάφορα σύμβολα γεννήτρια

παράδειγμα :

Σαφή