Στοίβασε το gs1 databar

παράδειγμα :

Σαφή

Εγκατάσταση της επέκτασης Chrome Generator QrCode;