Στοίβα δεδομένων gs1 στοιβάζονται

παράδειγμα :

Σαφή