κωδικός gs1 qr γεννήτρια γραμμωτού κώδικα

παράδειγμα :

Σαφή