κωδικός hibc 128 γραμμωτός κωδικός

παράδειγμα :

Σαφή

Εγκατάσταση της επέκτασης Chrome Generator QrCode;