κωδικός hibc 39 γραμμωτός κωδικός

παράδειγμα :

Σαφή