κωδικός hibc 39 γεννήτρια γραμμωτού κώδικα

παράδειγμα :

Σαφή