πίνακας δεδομένων hibc γεννήτρια

παράδειγμα :

Σαφή