κωδικός πελάτη της Ιαπωνίας μετά 4 κράτη γραμμωτός κωδικός

παράδειγμα :

Σαφή

Εγκατάσταση της επέκτασης Chrome Generator QrCode;