κωδικός πελάτη της Ιαπωνίας μετά 4 κράτη γεννήτρια γραμμωτού κώδικα

παράδειγμα :

Σαφή

Εγκατάσταση της επέκτασης Chrome Generator QrCode;