μήτρα 2 από 5 γραμμωτός κωδικός

παράδειγμα :

Σαφή

Εγκατάσταση της επέκτασης Chrome Generator QrCode;