Σε σύνδεση συμπαγής κωδικός aztec γεννήτρια

παράδειγμα :

Σαφή