Σε σύνδεση κωδικός 16k γεννήτρια

παράδειγμα :

Σαφή

Εγκατάσταση της επέκτασης Chrome Generator QrCode;