Σε σύνδεση ο κωδικός 39 επεκτάθηκε γεννήτρια

παράδειγμα :

Σαφή

Εγκατάσταση της επέκτασης Chrome Generator QrCode;