Σε σύνδεση κωδικός 49 γεννήτρια

παράδειγμα :

Σαφή

Εγκατάσταση της επέκτασης Chrome Generator QrCode;