Σε σύνδεση προσαρμοσμένη συμβολική κατάσταση 4 γεννήτρια

παράδειγμα :

Σαφή

Εγκατάσταση της επέκτασης Chrome Generator QrCode;