Σε σύνδεση εκτεταμένο σύνθετο αρχείο δεδομένων gs1 γεννήτρια

παράδειγμα :

Σαφή