Σε σύνδεση gs1 databar επέκταση στοιβάζονται σύνθετα γεννήτρια

παράδειγμα :

Σαφή