Σε σύνδεση Περιορισμός δεδομένων gs1 γεννήτρια

παράδειγμα :

Σαφή