Σε σύνδεση gs1 databar περιορισμένο σύνθετο γεννήτρια

παράδειγμα :

Σαφή