Σε σύνδεση Στοίβα δεδομένων gs1 στοιβάζονται γεννήτρια

παράδειγμα :

Σαφή