Σε σύνδεση Περικοπή δεδομένων gs1 γεννήτρια

παράδειγμα :

Σαφή