Σε σύνδεση gs1 databar περικομμένο σύνθετο γεννήτρια

παράδειγμα :

Σαφή

Εγκατάσταση της επέκτασης Chrome Generator QrCode;