Σε σύνδεση ean-2 (2ψήφιο πρόσθετο) γεννήτρια

παράδειγμα :

Σαφή

Εγκατάσταση της επέκτασης Chrome Generator QrCode;